Henkiparannus eli energiasiirrot, energiahoito, passes-hoito ovat energian välittämistä sitä vastaanottavaan henkilöön ilman kosketusta.

Francisco Xavierin Meediotyöskentelyn ulottuvuuksia -kirjassa kerrotaan näin: ”Molemmat meediot aloittivat työskentelyn. Kaikenlaiset potilaat saapuivat suurin toivein ja sen jälkeen, kun heitä oli avustettu, lähtivät merkillepantavan tyytyväisinä. Loistavat kipinät säteilivät Claran ja Henriquen käsistä, varustaen heidät elinvoimalla ja uudistuneella lujuudella. Useimmissa tapauksissa heidän ei tarvinnut koskettaa potilaan kehoa. Läheltä sovelletut magneettiset ominaisuudet läpäisivät heidän `vitaalisen sädekehänsä´ tai auransa saaden aikaan yhtäkkisiä muutoksia. Energiasiirtojen antajat olivat kuin kaksi ihmispatteria säteillen useita erilaisia säteitä, jotka virtasivat heidän käsistään.”

”Energiasiirrot muuttavat solukenttää ja ne vaikuttavat samankaltaisella tavalla kuin verensiirrot. Tiedät, että tänä päivänä jopa ihmisten tieteessä atomi ei enää ole aineen näkymätön rakennuspalikka. Sillä sen takana on voimaviivoja yhdistämässä atomin periaatteita, ja näiden periaatteiden takana on päättäväinen henkinen elämä… Kaikki lähtee mielestä, luonteen pyhäköstä. Jos uudistaisimme ajatuksemme, kaikki muuttuisi meille. Magneettisessa avunannossa päästö ja vastaanotto ovat kietoutuneet yhteen auttaen apua tarvitsevia potilaita niin, että he voivat itse auttaa itseään. Uudelleen energisoitu mieli elvyttää mikroskooppista elämää, joka palvelee kehon temppelissä pystyttämällä arvokasta uudelleen rakentamista. Kuten näemme, energiasiirrot ovat tärkeä apu niille, jotka tietävät, kuinka niitä vastaanottaa kunnioittavasti ja luottaa niiden arvoon.”