Allan Kardecin Henkien kirjan sanastossa meediokyky selitetään seuraavasti: ”Kyky havaita henkien vaikutuksia. Tämä kyky on lähes kaikilla ihmisillä ja se ilmenee hyvin erityyppisenä ja hyvin eritasoisena. Tätä kykyä riittävästi omaava henkilö voi palvella välittäjänä Henkien ja ihmisten välillä.”

Mediumismi voi ilmetä monella eri tavalla ja kehitys vaatii aikaa, kuten Francisco Xavierin kirjassa meediotyöskentelynulottuvuuksia kerrotaan: ”Arvokasta mediumistista instrumenttia ei voi tietenkään saada aikaiseksi yhdessä yössä. Kuten kaikki arvokkaat rakennelmat, ne vaativat vaivaa, uhrauksia, uskallusta ja aikaa… Ilman rakkautta ja antautumista ei ole mahdollista luoda kunnioitettavia ryhmiä ja meedioita kommunikoinnin arvokkaaseen tehtävään henkimaailman kanssa.”

Kirjassa Meediotyöskentelyn ulottuvuuksia on eräs Aulus-niminen henki kuvannut hyvin meedion opiskelun tärkeyttä: ”Tarvitsemme henkiopin opetusta ja puhdasta kristillisyyttä kyetäksemme kontrolloimaan mediumistisia energioita niin, että voimme panna ne liikkeelle henkisen ylevöittämisen puolesta, aivan kuin ihmiset kontrolloivat sähköä. Kun meediot osoittavat hyvällä tahdolla, opiskelulla ja vastuittensa ymmärtämisellä, että ovat valmiita työskentelemään hyvälle, he saavat lähempää tukea kokeneilta ja tietäviltä hengiltä, jotka alkavat opastaa heitä heidän ”pyhiinvaelluksissaan” ja säädellä heidän energioitaan. On erittäin tärkeää erottaa se, mistä energia tulee. Täten meediotoiminnan mandaatti edellyttää järjestystä, turvallisuutta ja tehokkuutta”, Aulus toteaa.

Casan entiteetit

Lisätietoa mediumismista mm. Allan Kardecin Meedioiden kirjasta.