Casassa työskentelee pyhä Ingnatius Loyola sekä muita valon entiteettejä. He näkevät sekä energiakenttämme että koko karmisen historiamme. Entiteetit tekevät kaikkensa auttaakseen meitä. Parantumista ei voi tapahtua ilman henkilökohtaista sitoutumista paranemisprosessiin. 50 % avusta tulee entiteeteiltä, mutta 50 % on omaa työtämme toivotun lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Olemme itse vastuussa terveydestämme ja sairaudestamme, iloistamme ja suruistamme. Jokaisen ihmisen on otettava vastuu myös omasta paranemisestaan. Tuska ja kipu voivat olla asioita, jotka töytäisevät ihmistä eteenpäin oivaltamaan todelliset syyt vaivaansa tai ne voivat kuulua paranemisprosessiin, puhdistumiseen.

Parantaminen on vääristymien oikomista niin, että keho kykenee ottamaan vastaan viestin suoraan jumalallisesta lähteestä ja jokaisen paranemisen ilmeneminen ja ajoitus on erilainen.

Joskus fyysistä paranemista ei tapahdu, koska jumalallinen päämäärä on toinen. Entiteettien välittämä parannus kohdistuu ensisijaisesti kuolemattoman hengen maailmaan. Heidän päämääränään on ylevöittää sielu harmoniaan jumalallisen lain kanssa. Joskus sairaus on tarpeen. Monet valaistuneet ihmiset oivaltavat, että tuska ja kärsimys voivat olla tehokkainta lääkettä henkiseen parantumiseen.

Casassa parantumiseen pyydetään suhtautumaan vakavasti. Monet eivät arvosta riittävästi entiteettien uhrauksia eivätkä noudata heiltä saamiaan ohjeita, mutta odottavat silti ihmeparantumista. Henkinen leikkaus on voimakas parantamiskeino, ja tilanne on samanlainen kuin olisi ollut leikkauksessa sairaalassa. Erilaiset rasitukset aiheuttavat usein vahinkoa sisäisille haavaompeleille, vaikka ne eivät näkyisikään kehon ulkopuolella. Leikkauksen jälkeen entiteettien työlle  annetaan aikaa eikä leikkausta seuraavina 40 päivänä tule vastaanottaa muita hoitoja tai energian välitystä. Ruokavaliorajoituksia tulee noudattaa sekä nauttia hoitavaa Casan keittoa. Siunattua vettä on juotava runsaasti ja lepäämiseen täytyy varata paljon aikaa.

Entiteetit ja Meedio Joao muistuttavat jatkuvasti siitä, että parannustyö on yhteydessä perinteiseen lääketieteeseen. Lääketieteellisiä hoitoja ja reseptilääkkeitä ei saa missään tapauksessa lopettaa oma-aloitteisesti, on noudatettava lääkärin määräystä. Entiteettien määräämät kärsimyskukasta valmistetut yrttipillerit ovat vain hoidon lisä. Ne eivät korvaa perinteistä lääketieteellistä hoitoa, vaan kulkevat sen rinnalla. Entiteetit muistuttavat, että myös maan päällä toimivat lääkärit ovat Jumalan sanansaattajia.

Lähde: Heather Cumming ja Karen Leffler – Joao de Deus