Käännös ao. tekstistä:
Tuomioistuin totesi Sabrina Bittencourtin syylliseksi 600 uhrin ja ”vauvatilan” valheiden sepittämisestä. Hänet on määrätty julkaisemaan korjauksia sosiaalisessa mediassa ja maksamaan 30 000 Brasilian realin sakko. Tämä on upea uutinen meedio Joaolle. Nyt on selkeytymässä, että tämä oli kaikki lavastettu ja kuinka julmasti hänet oli lavastettu syylliseksi. Meedio Joao on yhä vankilassa, mutta näiden monien uusien tuomioistuimen havaintojen avulla toivomme, että hänet pian todetaan viattomaksi ja vapautetaan:
katso video https://www.youtube.com/watch?v=_EQjQ15tsg8&t=483s

Brasilian lehdistöstä: Joulukuun lopulla brasilialainen nainen, jolla on useita nimiä, mukaan lukien Sabrina Bittencourt, Sabrina de Campos Thiesen ja muita nimiä, teki videon, jossa hän syytti meedio Joaoa siitä, että tämä johti lapsikauppaa ”vauvatilalla” ja kuvasi hänet hirviöksi. Hän syytti myös meitä Casa-oppaita näiden lasten viemisestä Brasiliasta Yhdysvaltoihin, Australiaan jne. ja näiden lasten ”myynnin” auttamisesta adoptioon.

Videota näytettiin useilla facebook-sivuilla ja youtubessa. Ne päätyivät valtamediaan ja kansainväliseen ”skandaalivetoomukseen”, joita levitetään liian usein tiedotusvälineissä. Lisäksi hän ja Maria do Carmo dos Santos, uhrien yhdistyksen presidentti (jonka jo mainitsin) eivät vain lisänneet tätä tulta, vaan Maria suunnitteli ilkeän video- ja facebook-viestintäkampanjan Casan hallintoviranomaisia ja paikallisiten pousadojen- sekä hotellien omistajia vastaan, syyttäen heitä olleen osallisina tässä sotkussa.

Erityisesti Chico Lobo, Casa-järjestelmänvalvoja oli heidän hyökkäystensä kohde, joka pitkäaikaisen sairaalahoidon jälkeen lopulta kuoli keuhkotulehdukseen 4. heinäkuuta perheensä ja monien ystäviensä suureksi suruksi.

Heinäkuun puolivälissä yksi Chico Lobon perheenjäsenistä haastoi Sabrinan, Marian, brasilialaisen online-Facebookin ja muutamat brasilialaiset ”Radio and televisio” -yritykset oikeuteen väärien väitteiden ja siitä aiheutuvien ”moraalisten vahinkojen” vuoksi. Tapaus voitettiin, ja oikeus vaatii nyt näiden julkaisujen oikaisemista sosiaalisissa verkostoissa ja tuomitsi Maria do Carmos dos Santoksen maksamaan 30.000 (kolmekymmentätuhatta) realin suuruisen moraalisen vahingonkorvauksen; tuomitsi Sabrina de Campos Thiesenin maksamaan 30.000 realia moraalisena vahingonkorvauksena; tuomitsi Rádio e Televisão Record SA:n maksamaan 40 000 moraalisena vahingonkorvauksena.

Sen jälkeen kun Sabrina oli luonut kauhean videon jne., ja kun brasilialaista toimittajaa Paulo Pavesia vaati häneltä todisteita / asiakirjoja / jne. tästä oletetusta ”vauvatilasta”, Sabrina ”teki itsemurhan välittömästi ja tarkoituksenmukaisesti” KOLMENNEN kerran, jonka me tiedämme, eikä hän siis koskaan toimittanut todisteita monista asiakirjoista, joita hän väitti hänellä olevan!!! Hän on tehnyt tämän aikaisemminkin (väärentänyt itsemurhansa), kadonnut ja sen jälkeen ilmestynyt uudella nimellä. Ilmeisesti hänen sijaintinsa todennettiin tässä oikeusprosessissa, ja ymmärtääkseni Lobo-perhe on osallisena ylimääräisissä oikeudenkäynneissä Mariaa, Sabrinaa ja muuta VU-ryhmittymää vastaan.

Valitettavasti yhtäkään näistä pienistä tai suuremmista positiivisista raporteista ei näytetä Brasilian valtamediassa. Ja juuri heidän uutisistaan kansainvälinen lehdistö keräsi alun perin erilaisia skandaali-artikkeleita, joten suurimmalle osaa maailmasta on edelleen uutisoitu vain nämä väärät vaikutelmat.

*******************

John of God – Live julkaissut Facebook sivulla 22.08.2019 (https://www.facebook.com/JohnOfGodLive)

Sabrina Bittencourt found guilty in court of fabricating the 600 victims and ”baby farm” lies and is ordered to post redactions on social media and pay a fine of R $30,000. Great News for John of God, it is now coming out that this was all a setup and how cruelly he was set up. He is not out yet but with these many new court findings we hope he will be found innocent soon:

see video https://www.youtube.com/watch?v=_EQjQ15tsg8&t=483s

From the Brazilian Press: Back in late December, a Brazilian woman who goes by various names, including Sabrina Bittencourt, Sabrina de Campos Thiesen, and other names, made a video accusing John of God of running a child trafficking ”baby farm” and depicting him as a monster. She also accused us Casa guides of taking these children out of Brazil to the U.S., Australia, etc., and aiding of the ”sale” of these children for adoption.

The video was shown on several facebook pages and youtube. It hit the mainstream media and added to the international ”scandal appeal” that is too often circulated in the media. In addition, she and Maria do Carmo dos Santos, the president of Vitimas Unidas (which I already mentioned) not only fanned this fire, but Maria aimed a vicious campaign of videos and facebook posts against various Casa administrators and local pousada and hotel owners, accusing them of being complicit in the whole mess. In particular, they attacked Chico Lobo, the Casa administrator who, after a lengthy period of hospitalization, finally succumbed to a lung infection on July 4th, and passed away to the sorrow of his family and many friends.

In mid-July, a member of Chico Lobo’s family sued Sabrina, Maria, Brazilian online Facebook, and some Brazilian ”Radio and Relevisão” company for false allegations and resultant ”moral damages.” The case was won and now requires the publication of retraction in the social networks of the defendants; condemnation of Maria do Carmos dos Santos to the payment of indemnity for moral damages in the amount of R $ 30,000 (thirty thousand reais); conviction of Sabrina de Campos Thiesen in the amount of thirty thousand reais (R $ 30,000.00) as moral damages; the condemnation of the requested Rádio e Televisão Record SA to pay R $ 40,000.00 (forty thousand reais) as moral damages.

After creating the horrible video, etc., when confronted by Brazilian journalist Paulo Pavesi demanding that Sabrina provide proof/documents/etc. of this supposed ”baby farm,” Sabrina immediately and conveniently ”committed suicide” for the THIRD TIME that we know of, and thus never provided the proof, the multitude of documents she professed to have!!! She has done this before (fake suicides), disappeared, and then resurfaced under another name. Apparently, she was located for this legal process, and from what I understand the Lobo family is involved in additional legal suits against Maria, Sabrina and another VU colleague.

Unfortunately, none of these small to larger positive reports are being shown in the Brazilian mainstream media. And it was from their mainstream media that the international press initially picked up the various scandalous articles, so most of the world is still left with the wrong impressions of these issues.