Henkioppi, spiritistinen oppi ja  spiritismi – kaikki termit kuvaavat tieteenalaa ja filosofiaa, joka käsittelee henkimaailmaa. Se käsittelee henkien alkuperää ja olemusta sekä suhdetta aineelliseen maailmaan. Sovellettavana tieteenalana henkioppi rakentuu suhteista, joita voimme luoda henkien kanssa. Filosofiana se käsittää kaikki moraaliset seuraukset, joita kyseiset suhteet voivat aiheuttaa.

henkienkirja_thumbHenkioppiin voi tutustua itsenäisesti kirjallisuuden avulla. Kirjallisuutta tutkimalla oppii sekä periaatteet että pohjustaa omaa moraalista vakaumusta. Kirjoista voi lukea kuvauksia henkimaailman ilmiöihin, joka auttaa suhtautumaan mahdollisiin spontaaneihin henkimaailman ilmiöihin ilman hämmennystä.

Henkimaailman ilmiöitä ei voi tuottaa tahdonalaisesti ja ilmiöiden älykkäät välittäjät usein jättävät tahdonalaiset odotukset täyttämättä. Mikäli kokee ilmiön sattumalta ilman aiempaa kokemusta tai yhteyttä, ei valitettavasti saa syvällistä ymmärrystä ilmiöstä. Vain henkiopin vakavamielinen opiskelu tuo ymmärryksen henkimaailman kanssa työskentelyn yksityiskohdista.

Lähde: Allan Kardec, Spiritismi lyhyesti