Meditaatio

Meditaatio sana on peräisin latinankielisestä sanasta meditari, joka tarkoittaa mietiskelyn tai pohdinnan harjoittamista.  Meditaation avulla pyritään kasvamaan henkisesti, laajentamaan tietoisuutta ja kehittymään. Sanan ’meditaatio’ rinnalla käytetään käsitettä mindfulness, jossa samoin kuin meditaatiossa huomio kiinnitetään läsnä olevaan hetkeen, tuomitsematta tai arvioimatta sitä mitä havaitaan.

Meditaatio ja miniluennot

Miniluennot  ennen meditaatiota kestävät noin 20 minuuttia. Niiden tarkoituksena on antaa tietoa henkiopista, auttaa meditoijia ’rauhoittumaan’ ja päästämään irti päivän ’touhuista’.

Miniluento tarjoaa aina jotain uutta ajateltavaa. Jollet pääse ajoissa paikalle esimerkiksi työasioiden vuoksi, voit tulla luennolle myös sen aikana.

Meditaatio kestää tunnin ja alkaa täsmälleen ilmoitettuna kellonaikana, jolloin ovet suljetaan.Entiteetit odottavat meiltä täsmällisyyttä, joten tulethan ajoissa paikalle.

Toivomme myös, että meditointiin osallistuvat kunnioittavat tapahtumaa, käyttäytyvät sen mukaisesti ja ymmärtävät keskittymisen ja hiljaisuuden merkityksen. Näin toimimalla meditaatio on miellyttävä tapahtuma kaikille.

Meditaation kulku

Meditaation alussa ohjaaja lukee aloitusrukouksen ja lyhyen otteen henkiopin kirjasta, ja sen jälkeen kaksi rukousta. Toinen näistä rukouksista voi olla Isä Meidän rukous, johon kaikki voivat osallistua.

Tämän jälkeen meditoidaan tunti musiikin soidessa taustalla. Meditaatio päättyy, kun ohjaaja sammuttaa musiikin ja lukee rukouksen.

Tämän jälkeen halukkaiden on mahdollista saada passes-hoitoa. Meditaatiotilaisuus päättyy henkiopin kirjan mukaiseen loppurukoukseen ja yhteiseen Isä Meidän rukoukseen.

Meditoinnin päättyessä jatkavat henkimaailman valon henget vielä toimintaansa ja auttamista. Heidän työnsä päättyy kun kaikki loppurukoukset on lausuttu. Toivomme, että kunnioitatte heidän uurastustansa hiljaisuudessa.

Miten meditoin

Etsi itsellesi mukava asento, laita silmät kiinni ja pidä ne kiinni koko meditaation ajan. Keskity vaikka rakkauteen tai pyri olemaan ajattelematta mitään (on kuitenkin ihan tavallista, että ajatuksia tulee mieleen, anna niiden tulla ja sitten heti mennä pois).

Helpoin keino meditoida on keskittyä seuraamaan omaa hengitystä tai kuuntelemaan musiikkia.

Mikäli avaat silmäsi kesken meditaation, rikkoo se tapahtumassa vallitsevaa energiaa, eivätkä henkimaailman edustajat voi silloin auttaa sinua.

Älä myöskään laita käsiäsi tai jalkojasi ristiin meditoidessa, koska silloin energiavirta häiriintyy.

jatka lukemista…

Meditaation terveys ja hyvinvointi vaikutukset

Meditaation harjoittaminen edistää henkistä kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Tavalliseen valvetilaan verrattuna meditaatio on muuttunut tietoisuuden tila, jolloin löytyy uudenlainen tapa käsitellä fyysiseen ympäristöön, itseen tai muihin liittyvää tietoa.

Meditaation aikaista aivotoimintaa on tutkittu aivokuvantamisen avulla. Meditaatio muokkaa aivoja, laajentaa tietoisuutta ja jopa lyhytaikaisestikin harjoitettuna lisää onnellisuuden tunteita ja myötätuntoa.

Meditoija tuntee laajenevansa rajattomasti ja sulautuvansa johonkin suurempaan.

jatka lukemista…

Henkimaailman vaikutus meditoijaan

Meditaatiossa entiteetit avustavat tiheän ja raskaamman energian muuntamisessa valoksi. Meditaatioon osallistujat saavat suurta hyötyä meditaatiosta, koska prosessin aikana korkeat taajuudet nostavat kehon matalampaa värähtelyä ja edistää näin hyvinvointia.

Ollessamme meditatiivisessa tilassa henkimaailman auttajien on helpompi antaa meille viestejä, ohjausta, neuvontaa ja ymmärrystä siitä, että ratkaisu kaikkiin ongelmiin löytyy meistä itsestämme.  

Minkälaisena meditointiin ja rukoilemiseen tottunut näkyy henkimaailmalle.

Henkimaailman kertomaa:

jatka lukemista…

Passes-hoito

Passes-hoito eli energiasiirrot tai energiahoito ovat energian välittämistä, jota valon henget yhdessä passes-hoitaja kanssa välittävät vastaanottavalle henkilölle ilman kosketusta.

Passes-hoitaja on vain välikäsi, jonka kautta henki välittää hoidettavalle yleismaailmallista magnetismia ja myös omaa vitaali-fluidiaan, auttaakseen vastaanottajan psyykkisten ja henkisten voimavarojen uudistumista.

Passes-hoidossa tapahtuvat energiansiirrot muuttavat solukenttää ja vaikuttavat samankaltaisella tavalla kuin verensiirrot.

Yhteistyö ja toiminta henkimaailman kanssa

Casan Ystävien meditaatiot noudattavat Brasiliassa sijaitsevan Casa de Dom Inacion entiteettien ja FEB:in (Brasilian henkiopin liitto) ohjeita. Näin ollen jokaisessa Casan tapahtumassa on henkimaailma edustettuna. 

Näillä henkimaailman auttajilla on runsaasti työtehtäviä, velvoitteita ja vastuita, joten meditaatiopaikat ja ajankohdat ilmoitetaan heille hyvissä ajoin ja mahdollisimman pitkälle eteenpäin.

Näin henkimaailman työntekijät voivat auttaa tilaisuuden järjestämisessä ja hoitaa omat tehtävänsä asianmukaisesti. Jokainen Casan meditaatiovastaava kunnioittaa heitä suuresti ja pitää sovitusta aikataulusta tiukasti kiinni.